Изолационните сандвич - панели на Зенит 2 са високо усъвършенствани строителни продукти, произведени от профилирани, поцинковани и с предпазно полиестерно покритие стоманени листове, съчетани с изолационна сърцевина.

С широка гама от различни цветове, произведени с дължина по размер на клиента в нашите заводи и доставяни „готови за монтаж”, нашите модерни строителни продукти заемат основен дял в икономически изгодните, независещи от метеорологичните условия, бързи и модулни строителни процеси.

Екипът от инженери - строителни и машинни, с помощта на програми за 3D CAD-CAM моделиране (VISI, Mastercam и АutoCAD) има възможност да проектира и реализира всяко изделие или детайл от хартиен носител, мостра или файл във формат DXF, DWG, IGS, VDA и др. Така работниците ни работят с готови програми, с което се намалява до минимум възможността от грешки и значително се скъсяват производствените срокове.

Ние сме бързо разрастваща се компания, фокусирана в обслужването на строителната индустрия чрез превъзходните си продукти и услуги.

От фирма с основна дейност – производство на стоманени конструкции и детайли – Зенит 2 се превърна в една от водещите строителни фирми.

Go to top