Примерен списък на видовете Строително-монтажни работи, които ЗЕНИТ 2 изпълнява както със собствени специалисти и механизация, така и в сътрудничество с външни фирми-тясно специализирани в отделните строителни специалности, като подизпълнители за мащабни проекти:

 • Изкопни;
 • Кофражни;
 • Армировъчни;
 • Бетонови;
 • Изграждане на силно и слаботокови инсталации;
 • Изграждане на водоснабдяващи и канализационни инсталации;
 • Изграждане на отоплителни и климатизационни инсталации;
 • Монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции;
 • Озеленяване (паркоустройство) и вертикална планировка;
 • Изграждане на огради и оградни съоръжения;
 • Довършителни интериорни – окачени тавани, преградни стени от системата на сухото строителство, полагане на керамични настилки, инсталиране на санитарни аксесоари, шпакловъчни и бояджийски и други.

 

Нашите строителни продукти задоволяват, в зависимост от вида на изолационния материал и дебелината на изолацията, огромно разнообразие от технически нужди по икономически изгоден и качествен начин.

Едни от основните ни компетенции са:

 

  • Термична изолация  • Огнеустойчивост  • Звукоизолация • Проекти за строителството

 

Защо трябва да изберем  за монтаж "сандвич панели"?


Сандвич панелите се наложиха на пазара като модерен и ефективен метод за енергоспестяващо обличане на всички видове промишлени, търговски, складови, административни и жилищни сгради..

Сандвич панелите отдавна престанаха  да бъдат нещо екзотично и недостъпно за обикновените граждани. Напротив, популярността на сандвич панелите, вече не е под съмнение, както и използването им в строителството е смайващо.
Причините за тази популярност се намират в редица фактори, вариращи от техническите спецификации и завършват с лекотата на монтаж и използване на сандвич панелите.

Какво е ”сандвич панел”?

Днешната икономика изисква да се сведат до минимум разходите за строителство и сроковете за изпълнение на сгради за различни цели. Сандвич панелите са модерни, леки, издръжливи, топло и звукоизолираши, безопасно и екологично чисти строителни материали. Те се състоят от изолационна сърцевина от полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) или минерална вата (МW) и завършващи вътрешен и външен слой от поцинкована и защитена с полиестерно покритие ламарина в номенклатура от стандартни и специални цветове. За нуждите на строителството се предлагат стенни и покривни сандвич панели с дебелина от 25,30,40, 50, 60, 80, 100,120,150 и 180 мм. За изграждане на хладилни камери и помещения дебелината на панелите достига до 200 мм. Дължината на стенните  панели е в зависимост от височината на сградата или помещението, а на покривните – от дължината на покривния скат.

 

Производствените дължини са от  2.00 м.  до 13.50 м. и широчина от 1.00 м., но са възможни и изключения. Завършен вид сградите получават след поставяне на различни аксесоари, билни окомплектовки ,улуци и водосточни тръби,обшивки около врати, прозорци и технологични отвори. За осветяване през покрива, определен брой термопанели могат да се заменят с многослойни поли карбонатни плоскости.

 

 

Метални конструкции

 

 

Металните конструкции набират скорост и популярност напоследък в строителството. Металните конструкции се изграждат и монтират бързо и евтино - цената е по-ниска в сравнение с монолитното строителство.

 

Метални конструкции се използват за изграждане на халета, складови помещения, временни сгради, производствени помещения, цехове и работилници,селскостопански сгради,оранжерии, магазини, шоуруми, спортни зали, автосервизи, автокъщи, хранилища, развлекателни центрове, метални навеси, павильони.

Халетата са особено търсени поради възможността за изграждане на големи складови помещения, което става бързо и ефективно от гледна точка на финанси и експолатация. Отличават се с изчистени форми и висока функционалност. Могат да бъдат с изцяло дъговидна форма, с двускатен или едноскатен покрив с различен наклон на елементите и вертикални стени, с предвидени отвори за вентилация и осветление. Халетата, които проектираме и монтираме са с  изолация от минерална вата  или полиуретан и с монтирани противоветрови връзки, с което се осигурява сигурност на сградата при вятър и натоварване от сняг. При желание на клиента можем да използваме светлопропускливи панели, което прави халето изключително атрактивна сграда. Предимствата на халетата от метални конструкции са добре познати. Те се монтират бързо, като покриват широкомащабни площи, което спестява време и средства, защото излизат по- евтино от монолитното строителство. Конструкциите са лесно разглобяеми и с възможност за преместване на друго място. Носещата и вторично носещата конструкции са изцяло метални, което прави халето пожароустойчива сграда. Освен това конструкциите се проектират по такъв начин, че халето е сеизмично устойчиво. Разстоянието между носещите греди е значително по- голямо в сравнение с другите сгради. Това е от съществено значение при производствата, където може да се окаже, че точно тазни греда не трябва да е там. Халетата са модерни метални конструкции, при които лесно се дострояват и прикачват допълните конструкции и спомагателни постройки, а при нужда от ремонт само се подменят  елементи.

 

Покривни и стенни  сандвич панели

 

ЗЕНИТ 2 ООД - Официален представител на “ТЕХНОПАНЕЛ” АД гр. София, продава и монтира стенни и покривни сандвич панели с полиуретан и минерална вата, постоянно поддържа големи наличности, различни дебелини и размери на склад  и чрез поръчка.

Продуктовият обхват включва пълни стенни ограждащи и покривни системи от трислойни панели, тип сандвич с изолационна сърцевина от полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) и минерална вата (МW) и завършващи вътрешен и външен слой от поцинкована и защитена с полиестерно покритие ламарина в номенклатура от стандартни и специални цветове.

Покривните панели TTOP са подходящи за всякакъв вид топлоизолирани покриви при минимален наклон на ската 7%. Проблеми като течове или прах са изцяло елиминирани чрез прецизните и безупречни сглобки на панелите. Благодарение на изключителното поведение при понасяне на натоварвания и малкото им собствено тегло, панелите ТТОР позволяват достигане на по-големи разстояния между столиците, което води до спестяване на материал от носещата конструкция и съкращаване времето за изпълнение. Те могат да бъдат с 3 или с 5 ребра в зависимост от разстоянието, което трябва да премeстят. Стандартните дебелини на панелите ТТОР са в диапазон 30 - 120 мм.

Стенните панели TFACE се използват за фасади на индустриални и офис сгради, производствени халета, складове и др. Панелите са с характерно оребрение или с гладка повърхност. Начините на свързване между стенните панели TFACE позволяват както вертикален, така и хоризонтален монтаж. Това в комбинация с различните видове профилиране на външния лист ламарина дава възможност за разнообразни архитектурни решения и придава естетичен вид на фасадите, а плътността на връзките гарантира водонепроницаемост и топлоизолационна надеждност. Стандартните дебелини на панелите TFACE са в диапазон 25 - 200 мм.

Go to top